Tahitský vs. havajský tanec

31.12.2019


Malý kvíz na úvod: Na ktorom obrázku sú havajské a na ktorom tahitské tanečnice?

Kto by sa v tom vyznal? Google iste nie, keď po zadaní hesla "hawaiian dancers" vyhadzuje zhruba jedna k jednej havajských aj tahitských tanečníkov a tanečnice. Podstatne lepšie výsledky dosiahneme, keď tam naťukáme "tahitian dancers". Tak. Máte? Teraz už zrejme viete správnu odpoveď. Áno, tie zelené slečny sú z Havaja a tie oranžové z Tahiti.

Mne a hŕstke ďalších ľudí, ktorí sa zhodou okolností zaoberajú tahitským alebo havajským tancom, nie a nie ísť do hlavy, ako si niekto môže mýliť Havaj s Tahiti. Však sú od seba vzdialené 2626 míľ. Pre orientáciu, to je napríklad vzdialenosť zo Slovenska do Nigérie. Mýli si niekto slovenský a nigérijský ľudový tanec? Nemyslím.

Ale dosť bolo tendenčných prirovnaní. Faktom je, že Havaj a Tahiti toho majú dosť veľa spoločného. Napríklad aj jazyk majú veľmi podobný. Misionári, ktorí boli na Tahiti, sa vedeli dohovoriť s Havajcami. Stačilo vedieť pár pravidiel, napríklad, že havajské "k" bolo v tahitštine "t". Mimochodom, viete, ako sa volá tradičný havajský tanec? Kahiko. Náhoda?

Podľa v súčasnosti najviac akceptovanej teórie, boli havajské ostrovy kolonizované ľuďmi z Kahiki  (Tahiti) zrejme okolo roku 1300. Tí tam vytvorili feudálny systém a založili monarchiu, ktorej členom bol aj slávny kráľ Kamehameha. A samozrejme, priniesli so sebou aj kultúru.

Je preto viac než pochopiteľné, že mnohé tanečné prvky sú spoločné pre havajský ako aj pre tahitský tanec, avšak 700 rokov a 2626 míľ je veľa časopriestoru. Len si skúste predstaviť, ako by vyzeral odzemok po 700-ročnom vývoji v Nigérii.

Poďme si teda predstaviť najznámejších tradičných tanečných predstaviteľov oboch kultúr.


Kahiko

Tento tanec sa tancuje na Havaji. Hudobne je sprevádzaný spevom a jednoduchým rytmom bubnov. Ťažiskom tanca sú pohyby rúk (jedna celá skupina havajskej huly sa napríklad tancuje v sede - hula noho). Pohyby rúk predstavujú jazyk, ktorým tanečnice alebo tanečníci rozprávajú príbeh. Často ide o výjavy zo života bohov a kráľov. Ale keďže lepšie je raz vidieť ako stokrát čítať, tak tu je video takého typického havajského kahika aj v typickom odeve:

Otea

Otea alebo Ori Tahiti je tradičný tanec z Tahiti. Pôvodne išlo o mužský tanec, ale časom sa toho chopili aj ženy a rozhodne pánom neostali nič dlžné. Otea sa tancuje na komplexný rytmus bubnov a je bez spevu. Ťažisko je na pohyboch panvy (u žien), resp. nôh (u mužov), pohyby panvy, rovnako ako aj hudba, sú spravidla oveľa rýchlejšie ako pri havajskom kahiku. Takže ak ste niekde videli slečnu v pareu alebo "trávovej sukničke" (sukne sa vyrábajú z raffie, čo je de facto palmový list, návod na výrobu nájdete v mojom staršom článku Ako si vyrobiť vlastnú raffiovú sukňu ) rýchlo točiť zadkom, tak išlo pravdepodobne o tahitskú tanečnicu. Pohyby rúk sú prítomné a taktiež nesú význam, ale otea je tanec skôr lyrický, vyjadrujúci nejaký fenomén (napr. voda, vietor, vták) a nie príbeh. Otea je tanec sólový, skupinový, ako aj párový.

Tak čo, už máte svojho favorita? :)